YRKapp.se

Välkomna till Bedömning Online

Välkomna till en smidig och användarvänlig lösning för grund- och gymnasieskola. Här finns alla ämnen i grundskolan från år 4 till år 9 och kurser i de studieförberedande programmen på gymnasiet. En lösning med stor flexibilitet för dig som lärare, där fokus ligger på läroplanen.  

Det som gör Bedömning Online unikt är att kurs- och ämnesinnehåll finns inlagt i verktygen. Alla verktyg kan användas direkt på telefon, surfplatta och dator. Med några få klick kommer du som lärare åt samtliga funktioner och du som elev verktyget för självskattning. 

Lösningen underlättar för läraren när det arbetet i klassrummet, bedömning mot kunskapskrav och i den fortlöpande dokumentationen. Verktyget för självskattning gör det enklare för elever, och även föräldrar, att förstå och förhålla sig till innehållet i kurser och ämnen. I Bedömning Online finns även funktioner som underlättar vid kamratrespons av specifika uppgifter som argumenterande texter, labbrapporter, muntliga redovisningar och skriftliga arbeten. 

Inget är viktigare än lärare och den undervisning som bedrivs i klassrummet när det gäller att få elever att nå målen. En smart digitalt verktyg kan vara till stor hjälp på vägen. 

Bedömning Online kan användas av enskild lärare eller på en hel skola. För att starta ditt konto anger du vilka ämnen (som gymnasielärare får du alla kurser i valda ämnen) du undervisar i och om du arbetar på grund- eller gymnasieskola. Pris: 42kr/mån/lärare med avtalstid 12 mån (inloggning till självskattning för elever ingår). 

Läs mer om pris och villkor

Yrkapp

Yrkapp är en motsvarande lösning för alla yrkesprogram på gymnasiet, där alla* kurser i yrkesprogrammen finns inlagda. I Yrkapp finns även verktyg för handledares återkoppling i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Läs mer på www.yrkapp.se  

Med undantag för de gymnasiegemensamma ämnen.