juni 4, 2024
Chicago 12, Melborne City, USA
Juridik

Vad är ett brottmål?

De flesta av dem som varken arbetar med juridik eller ens är särskilt bevandrade i den juridiska världen har ofta föreställningen att allt som har med ämnet att göra handlar om brott och straff. Även om det till viss del kan sägas stämma så är det en sanning med modifikation. Juridik är ett ganska brett ämnesområde och lagen kan väldigt ofta beskrivas som något som dikterar vad man bör göra, och inte alltid vad som händer när man gör det man inte får.

Här ska vi dock fokusera en stund på den delen av lagen som faktiskt handlar om precis det – vad som händer när man begår brott. Med andra ord ska vi reda ut vad ett brottmål är.

Straffrätt och brottsbalken

Det område inom juridik som handlar om vad som händer när man bryter mot lagen kallas för straffrätt. Den del av lagen där det faktiskt finns nedtecknat vilka påföljder det kan få om man bryter mot lagen heter brottsbalken. I det här sammanhanget kan det vara värt att notera att balk är ett äldre ord för lag. Det finns andra lagar med liknande namn som till exempel jordabalken.

Men för att hålla oss till ämnet, tillbaka till brottsbalken. Den kan delas in i tre delar varav den första delen innefattar allmänna regler för i vilka fall bestämmelserna i lagen ska tillämpas och i vilken utsträckning.

Brottsbalkens andra del tar upp olika typer av brott och allt ifrån misshandel till mord och dråp finns med här. Den här delen går också igenom vad som definierar de olika graderna av dessa brott som finns. Som till exempel brott av normalgraden eller synnerligen allvarliga brott.

Den tredje och sista delen handlar om vilka påföljder brotten bör få. Om en åtalad person i ett brottmål förklaras skyldig av rätten så anges det här om denne ska få exempelvis fängelse eller en villkorlig dom. Är du åtalad för brottmål kan du behöva juridisk hjälp.

Brottmål – så fungerar det

En person som begått ett brott blir misstänkt och utredd först efter att en polisanmälan har upprättats. Om polisen kommer fram till att det förmodligen har begåtts ett brott så lämnas ärendet över till en åklagare. Åklagaren ska sen bestämma om det finns en sannolikhet att personen kan dömas för brottet i en domstol. Om åklagaren kommer fram till att det finns det så går det vidare till en domstol.

Om ett brottmål kan innebära ett hårt straff så kan den åtalade ha rätt till en statligt utsedd offentlig försvarare under rättegången. Men om det handlar om ett brott som enligt brottsbalken inte har fängelse som påföljd så får den åtalade istället stå för advokatkostnad själv.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video